"American use" — Słownik kolokacji angielskich

American use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Amerykańskie wykorzystanie
  1. American przymiotnik + use rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The SK-5 was adapted for American military use in 1965.

    Podobne kolokacje: