"American star" — Słownik kolokacji angielskich

American star kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Amerykańska gwiazda
  1. American przymiotnik + star rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Friends, however, have suggested that he is a dead ringer for the American star.

    Podobne kolokacje: