"American participation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Amerykański udział
  1. American przymiotnik + participation rzeczownik
    Silna kolokacja

    Diplomats say that the question of American participation is sensitive.

powered by  eTutor logo