"American news" — Słownik kolokacji angielskich

American news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Amerykańskie wiadomości
  1. American przymiotnik + news rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I have to come here to find out what is going on with him, he is not in American news.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo