"American correspondent" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Amerykański korespondent
  1. American przymiotnik + correspondent rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I cannot allow American correspondents to decide my national agenda for me.

powered by  eTutor logo