"American Prisoner" — Słownik kolokacji angielskich

American Prisoner kolokacja
Popularniejsza odmiana: American prisoner
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Amerykański Więzień
  1. American przymiotnik + prisoner rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At the end of the war he became an American prisoner.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo