"American League East" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Amerykańska Liga Wschód
  1. league rzeczownik + east rzeczownik
    Silna kolokacja

    "They probably would finish third in the American League East."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo