"Alyson Book" — Słownik kolokacji angielskich

Alyson Book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Alyson Książka
  1. Alyson rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After the novel was rejected by thirteen publishers, it was picked up by Alyson Books, and published in 1986.

    Podobne kolokacje: