"All-America team" — Słownik kolokacji angielskich

All-America team kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zespół z całej Ameryki
  1. All-America rzeczownik + team rzeczownik
    Silna kolokacja

    They have just been named to an academic all-America team by a vote of 1,500 college sports information directors.

    Podobne kolokacje: