"Aboriginal woman" — Słownik kolokacji angielskich

Aboriginal woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Aborygen kobieta
  1. aboriginal przymiotnik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Others suggest that the place is named after a local aboriginal woman.

    Podobne kolokacje: