"AIDS conference" — Słownik kolokacji angielskich

AIDS conference kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): AIDS konferencja
  1. aids rzeczownik + conference rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The AIDS conferences, held every two years, aim to bridge science, politics and a number of other fields.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo