BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"A-road" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "A-road" po angielsku

A-road

rzeczownik
 1. droga główna
Road - Wikipedia
rzeczownik
 1. droga [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  Which road do we take? (Którą drogą pojedziemy?)
  He kept his eyes on the road. (On uważnie patrzył na drogę.)
  This road is in very bad condition. (Ta droga jest w bardzo złym stanie.)
 2. ulica [COUNTABLE]
  The roads in the city are very crowded. (Ulice w mieście są bardzo zatłoczone.)
  Go down the road and turn left. (Idź w dół ulicy i skręć w lewo.)
  link synonim: street
 3. droga (przenośnie, np. droga do celu) [COUNTABLE]
  The road to championship was a hard one. (Droga do mistrzostwa była ciężka.)
  My road to success wasn't easy but I did my best. (Droga do sukcesu nie była łatwa, ale robiłem co mogłem.)

Road , Rd (skrót)

rzeczownik
 1. ulica (w adresie)

powered by  eTutor logo