KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"żywy obraz" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "żywy obraz" po polsku

żywy obraz

rzeczownik
 1. living picture , tableau vivant , tableau
  • żywy obraz (rekonstrukcja dzieła przy udziale ludzi) [policzalny]

"żywy obraz" — Słownik kolokacji angielskich

vivid picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żywy obraz
 1. vivid przymiotnik + picture rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  His thoughts had turned back to the vivid picture of Lisa in the kitchen.

vivid image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żywy obraz
 1. vivid przymiotnik + image rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  Such bombs also leave a more vivid image, he said.

live picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żywy obraz
 1. live przymiotnik + picture rzeczownik
  Luźna kolokacja

  As the live picture began to shift they soon realized that the earth itself was shaking.

  Podobne kolokacje:
vibrant image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żywy obraz
 1. vibrant przymiotnik + image rzeczownik
  Luźna kolokacja

  As archaeologists painstakingly brush away the layers of desert, thousands of vibrant images appear.

  Podobne kolokacje:
vivid painting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żywy obraz
 1. vivid przymiotnik + painting rzeczownik
  Luźna kolokacja

  Faust's vivid paintings have earned him praise throughout his career.

powered by  eTutor logo