ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"żołnierz zawodowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "żołnierz zawodowy" po polsku

żołnierz zawodowy

rzeczownik
 1. regular ***  
  "What do you do?" "I'm a regular." ("Czym się zajmujesz?" "Jestem żołnierzem zawodowym.")
  I train to become a regular. (Ćwiczę, żeby zostać żołnierzem zawodowym.)
 2. military professional

"żołnierz zawodowy" — Słownik kolokacji angielskich

regular soldier kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żołnierz zawodowy
 1. regular przymiotnik + soldier rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  She had never been this close in among the regular soldiers before.

career soldier kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żołnierz zawodowy
 1. career rzeczownik + soldier rzeczownik
  Silna kolokacja

  "These are not career soldiers; they're supposed to be weekend warriors," she said.

  Podobne kolokacje:
 1. military przymiotnik + professional rzeczownik = zawodowy wojskowy, żołnierz zawodowy
  Luźna kolokacja

  Even military professionals were shocked at his action.

powered by  eTutor logo