KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"źródło zanieczyszczenia" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "źródło zanieczyszczenia" po polsku

źródło zanieczyszczenia

rzeczownik
 1. source of pollution  
  These factories are a great source of pollution of the nearest rivers. (Te fabryki są dużym źródłem zanieczyszczenia najbliższych rzek.)
  The government tries to minimize the source of pollution. (Rząd stara się zminimalizować źródło zanieczyszczenia.)

"źródło zanieczyszczenia" — Słownik kolokacji angielskich

 1. pollution rzeczownik + source rzeczownik = źródło zanieczyszczenia
  Zwykła kolokacja

  The plant also was a major source of pollution, another key issue brought to light in the late 1960s.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo