KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"źródło ruchome" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "źródło ruchome" po polsku

"źródło ruchome" — Słownik kolokacji angielskich

mobile source kolokacja
  1. mobile przymiotnik + source rzeczownik = źródło mobilne, źródło ruchome
    Luźna kolokacja

    This allows the Shaman to use the spirit as a mobile source of aid, able to be moved to where it is most useful.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo