"źle skończyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "źle skończyć" po polsku

źle skończyć

idiom
 1. trail in , trail home  
  I'm afraid he'll trail in if he is still so irresponsible. (Obawiam się, że on źle skończy, jeśli nadal będzie taki nieodpowiedzialny.)
 2. come to a sticky end , meet a sticky end
idiom
 1. end in tears  
  This will end in tears for him. (To się źle dla niego skończy.)
 2. come to no good  

"źle skończyć" — Słownik kolokacji angielskich

trail in kolokacja
 1. trail czasownik + in przyimek = źle skończyć
  Bardzo silna kolokacja

  She was trailing one of her hands in the water.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo