"źódło prądowe" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "źódło prądowe" po polsku

"źódło prądowe" — Słownik kolokacji angielskich

current source kolokacja
  1. current przymiotnik + source rzeczownik = źódło prądowe
    Zwykła kolokacja

    However, variations using some form of active current source or load, not considered a gain stage, are used.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo