BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"światła" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "światła" po polsku

światła [PLURAL]

Traffic lights with sensor
rzeczownik
 1. lights ***
  • światła (w samochodzie) [PLURAL]
   She left the lights on. (Ona zostawiła włączone światła.)
   He forgot to turn on the lights. (On zapomniał włączyć światła.)
   You have to turn on the lights at night. (Musisz włączyć światła w nocy.)
 2. traffic lights British English , także: stop lights American English , także: stoplights American English , także: lights ***
  • światła, sygnalizacja świetlna [PLURAL]
   He slowed down when he saw the traffic lights ahead. (On zwolnił kiedy zobaczył światła przed sobą.)
   The traffic lights were red. (Było czerwone światło.)
through your light bulbs
rzeczownik
 1. light ***** , także: licht Scottish English dialect
  • światło (promienie świetlne) [UNCOUNTABLE]
   Could you turn on the light? (Czy mógłbyś włączyć światło?)
   She turned off the light. (Ona wyłączyła światło.)
   Can you leave the light on? (Czy możesz zostawić światło włączone?)
   A bright light wakes me up every morning. (Każdego ranka budzi mnie jasne światło.)
   She looked better in the light. (Ona wyglądała lepiej w świetle.)
  • światło (drogowe, samochodu) [COUNTABLE USUALLY PLURAL]
   His car lights blinded me completely. (Światła jego samochodu kompletnie mnie oślepiły.)
   I'm not afraid to walk after dark, because we have street lights everywhere. (Nie boję się chodzić po zmroku, ponieważ wszędzie mamy światła uliczne.)
   zobacz także: clear
 2. lighting **
 3. lumen , także: lumina
 4. clearance , clearage
 5. glim   old-fashioned
przymiotnik
 1. enlightened
  • światły, oświecony, postępowy, mądry
   She doesn't think we live in an enlightened society. (Ona nie uważa, abyśmy żyli w postępowym społeczeństwie.)
   The master taught me how to become enlightened. (Mistrz nauczył mnie jak zostać oświeconym.)
 2. sapient

Powiązane zwroty — "światła"

przymiotnik
jasny (pełen światła) = bright
czarny (bez źródła światła) = black
zimny (światło, kolor) = cold
świetlny = luminous +2 znaczenia
świetlany = glittering +1 znaczenie
czasownik
skupić (promienie światła) = focus
świecić = shine +5 znaczeń
oświetlać = light , także: licht Scottish English dialect +4 znaczenia
prześwietlać = X-ray +1 znaczenie
załamywać (światło) = deflect
naświetlać = expose +1 znaczenie
rozchodzić się (fala światła, dźwięk) = travel
rzeczownik
ciemność (brak światła) = blackness +1 znaczenie
promień (światła) = ray +2 znaczenia
blask (koloru, światła) = brilliance
smuga (światła) = swath , swathe +1 znaczenie
wiązka (światła, siana) = wisp +1 znaczenie
odblask (światła) = reflection , także: reflexion
natężenie (np. światła, dźwięku, emocji) = intensity
zajączek (poruszająca się plamka światła) = glint
świetlik = skylight +1 znaczenie
przesyłanie (np. energii, światła) = transmission
wydzielanie (np. ciepła, gazu, światła) = emission
aureola (jasny krąg światła) = aureole
odchylenie (np. promienia światła) = inflection technical , inflexion technical
żywość (np. światła, koloru) = brightness
zmiana (np. koloru, światła, emocji) = transmutation
rozproszenie (światła, elektronów) = scattering
lśnienie (np. światła) = dazzle
odbicie się (światła) = reflex
nikol (polaryzator światła w optyce) = nicol
rozbłysk (np. ognia, światła) = flare-up
ugięcie (np. fali światła) = diffraction
phrasal verb
włączać (światło) = turn on +1 znaczenie
wyłączać (światło) = turn out +1 znaczenie
gasić (światło) = put off
przygasać (np. światła) = go down
rozjaśniać się (światła) = go up
przysłówek
rzęsiście (w odniesieniu do oświetlenia, ilości światła) = brightly , bright literary
inne

powered by  eTutor logo