PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"świadczeniobiorca" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "świadczeniobiorca" po polsku

świadczeniobiorca

rzeczownik
  1. beneficiary *
    • beneficjent, świadczeniobiorca (osoba odnosząca z czegoś korzyść) [policzalny]
      a person who receives money
      I myself am a beneficiary of cross-border health care. (Sam jestem beneficjentem transgranicznej opieki zdrowotnej.)

powered by  eTutor logo