"śmieszna historia" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "śmieszna historia" po polsku — Słownik angielsko-polski

śmieszna historia

przymiotnik
  1. funny story  

"śmieszna historia" — Słownik kolokacji angielskich

ridiculous story kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): śmieszna historia
  1. ridiculous przymiotnik + story rzeczownik
    Luźna kolokacja

    We asked you to nominate the most ridiculous stories which made the news this year.

    Podobne kolokacje: