Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"śmiertelny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "śmiertelny" po polsku

śmiertelny

przymiotnik
 1. deadly **
  • śmiercionośny, śmiertelny
   It is a deadly weapon. (To jest śmiercionośna broń.)
   He killed himself by drinking a deadly poison. (Zabił się przez wypicie śmiertelnej trucizny.)
   She drank deadly poison. (Ona wypiła śmiertelną truciznę.)
   link synonim: lethal
 2. fatal *
  • śmiertelny (np. choroba, wypadek)
   It was a fatal accident. (To był wypadek śmiertelny.)
   link synonim: lethal
   zobacz także: terminal
 3. lethal *
 4. mortal  
  The two monarchs were mortal enemies. (Tych dwóch królów było śmiertelnymi wrogami.)
  przeciwieństwo: immortal
  zobacz także: terminal
 5. deathly
  • śmiertelny, grobowy, trupi
   This blow was deathly. (Ten cios był śmiertelny.)
   The deathly silence was terrifying. (Grobowa cisza była przerażająca.)
 6. deathful
 7. earthborn
 8. funest
 9. deathy