ANGIELSKI NA NOWY ROK. Tylko do niedzieli 40% taniej!Sprawdź

"ściskanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ściskanie" po polsku

ściskanie

rzeczownik
 1. compression *
  • kompresja, ściskanie, sprężanie
   No vertebral fractures or spinal cord compression. (Żadnych pęknięć ani kompresji rdzenia kręgowego.)
   I also found incomplete bilateral compression fractures of ribs R3 to R11. (Odkryłem też obustronne pęknięcia żeber od R3 do R11, pochodzące od ściśnięcia.)
 2. constriction
 3. squeezing
 4. clasping
 5. clenching
 6. hugging
 7. clutching
 8. inclipping
 9. scrouging
 10. enclasping , także: inclasping
czasownik
 1. squeeze **
  • ściskać, uścisnąć (np. tubkę, rękę) [TRANSITIVE]
   He squeezed her hands. (On uścisnął jej ręce.)
   She squeezed the water out of her blouse. (Ona wycisnęła wodę ze swojej bluzki.)
   I squeezed the tube of toothpaste. (Ścisnąłem tubkę pasty do zębów.)
 2. hug **
  • ściskać, przytulać, obejmować [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   She hugged her husband and got on the train. (Ona uścisnęła męża i wsiadła do pociągu.)
   The child hugged the teddy bear to its chest. (Dziecko przytuliło misia do klatki piersiowej.)
   My mother hugged me so tight I lost my breath. (Moja matka objęła mnie tak mocno, że straciłem oddech.)
   I hugged her and kissed her. (Objąłem ją i pocałowałem.)
   link synonim: embrace
 3. grip **
  • ściskać, mocno chwytać, chwytać [TRANSITIVE]
   My mother gripped me and kissed on the forehead. (Moja matka chwyciła mnie mocno i pocałowała w czoło.)
   When Kate heard the news, she gripped his hand. (Kiedy Kate usłyszała wiadomości, ścisnęła jego rękę.)
 4. grasp **
 5. clutch **
 6. clench *
  • ściskać, ścisnąć, zaciskać, zacisnąć
   He clenched his fist as if he wanted to hit me. (On zacisnął pięść, jak gdyby chciał mnie uderzyć.)
   The man clenched his teeth so hard that he thought they would shatter. (Mężczyzna zacisnął zęby tak mocno, że bał się, że się pokruszą.)
   After her comment, he clenched his jaw. (Po jej komentarzu, on zacisnął szczękę.)
 7. clasp *
 8. pinch *
 9. coop up
 10. inclip
 11. scrouge
 12. astringe
 13. enclasp
phrasal verb
 1. wring out

Powiązane zwroty — "ściskanie"

czasownik
naciskać = press +5 znaczeń
zaciskać = tighten +2 znaczenia
wyciskać = express +1 znaczenie
ciskać = slap +4 znaczenia
rzeczownik
przysłówek
ściśle = closely +3 znaczenia
przymiotnik
ścisły = strict +3 znaczenia

powered by  eTutor logo