KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ścisła zależność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ścisła zależność" po polsku

"ścisła zależność" — Słownik kolokacji angielskich

close relationship kolokacja
  1. close przymiotnik + relationship rzeczownik = bliskie pokrewieństwo, ścisła zależność
    Bardzo silna kolokacja

    She is known to have had a close relationship with all of her children.

powered by  eTutor logo