KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"łobuz" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "łobuz" po polsku

łobuz

rzeczownik
 1. bully *
  • łobuz, zabijaka, despota, tyran, oprych, zbir, dręczyciel
   Bart's got a problem with a local young bully named Nelson. (Bart ma problem z miejscowym młodym łobuzem, Nelsonem.)
   Why does he gotta be such a bully? (Dlaczego musi być z niego taki zbir?)
 2. terror **
  • szatan, łobuz (np. niegrzeczne dziecko) informal [COUNTABLE]
   My son is a terror, I need help. (Mój syn to łobuz, potrzebuję pomocy.)
   You won't get your birthday gift if you'll be such a terror! (Nie dostaniesz swojego prezentu urodzinowego, jak będziesz takim szatanem!)
   All children from this class are terrors. (Wszystkie dzieci z tej klasy to szatany.)
 3. rascal
 4. rogue *
  • łajdak, łobuz, szubrawiec, łotr British English old-fashioned
   I said come here, you rogue! (Powiedziałem, chodź tu, ty łobuzie!)
   You are a rogue with no honor. (Jesteś łajdakiem bez honoru.)
   That rogue stole all my money! (Ten łotr ukradł wszystkie moje pieniądze!)
 5. hooligan
 6. cad
  • drań, łobuz, łajdak British English old-fashioned
   I treated you like a brother and you acted like a cad! (Traktowałem cię jak brata, a ty zachowałeś się jak łajdak!)
   I will make that cad pay for his insolence! (Sprawię, że ten łajdak zapłaci za swoją bezczelność!)
   John, stop acting like a cad and help me. (John, przestań zachowywać się jak łajdak i mi pomóż.)
 7. imp
 8. urchin
 9. tyke , także: tike
 10. roughneck
 11. skellum
 12. picaro
 13. rowdy
 14. spalpeen
  • łobuz, urwis (w irlandzkm ang.)
 15. scally   British English spoken
  link synonim: scallywag
 16. scallywag British English old-fashioned , scalawag American English old-fashioned
 17. picaroon old use , także: pickaroon
 18. gurrier slang
 19. perisher
 20. mamzer

Powiązane zwroty — "łobuz"

przymiotnik
łobuzerski = arch +8 znaczeń
idiom
rzeczownik
łobuziak = tinker , także: tinkler +3 znaczenia
przysłówek
łobuzersko = archly +1 znaczenie
czasownik
Zobacz także: uliczny łobuz

powered by  eTutor logo