"behind" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "behind" po angielsku — Słownik polsko-angielski

behind *****

"Behind" może pełnić w zdaniu zarówno funkcję przyimka, jak i przysłówka.
obrazek do "behind" po polsku
przyimek
 1. z tyłu, za
  She is hiding behind a tree. (Ona chowa się za drzewem.)
  "Where did you find it?" "Behind the bed." ("Gdzie to znalazłeś?" "Za łóżkiem.")
  Shut the door behind you. (Zamknij drzwi za sobą.)
 2. za, po (kimś, np. być w wyścigu)
  He finished behind everybody else in the race. He definitely has to practise more. (On był w wyścigu za wszystkimi innymi. Zdecydowanie musi jeszcze poćwiczyć.)
  He's behind the rest of the students. (On jest w tyle za resztą uczniów.)
 3. za (czymś, np. kryć się)
  I wonder what's behind his behaviour. (Zastanawiam się, co kryje się za jego zachowaniem.)
  He's behind this scheme. (On stoi za tym spiskiem.)
  His father is behind bars. (Jego ojciec jest za kratkami.)
 4. za (z poparciem)
  I am behind your idea and I will convince everybody else to support you. (Jestem za twoim pomysłem i przekonam wszystkich innych, żeby ci pomogli.)
rzeczownik
 1. tyłek, pupa (pośladki) informal
  He'd sit on his lazy behind all day and do nothing. (On zawsze siedzi na swoim leniwym tyłku i nic nie robi.)
  I kicked him in the behind. (Kopnąłem go w tyłek.)
  link synonim: bottom
przysłówek
 1. za kimś, po kimś
  We couldn't have been more than a minute behind you. (Nie mogliśmy być więcej niż minutę po tobie.)
  Go ahead, I am right behind you. (Idź do przodu, jestem tuż za tobą.)
 1. stać za czymś, być przyczyną czegoś, kryć się za czymś
  You're behind the attacks, admit it! (Ty stoisz za atakami, przyznaj się!)
  He is behind my failure, he didn't help me when I needed it. (On jest przyczyną mojej porażki, nie pomógł mi, kiedy tego potrzebowałem.)

Powiązane zwroty — "behind"

phrasal verb
przysłówek
from behind = od tyłu (np. gdy ktoś podchodzi do czegoś od tyłu) +1 znaczenie
przymiotnik
inne
czasownik
idiom
rzeczownik

podobne do "behind" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "behind" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne