Polecane podcasty

China232 Fun English Lessons
China232 Fun English Lessons

Liczba nagrań: 230

Poziom: B1-B2 (średniozaawansowany)

Amateur Traveler Podcast
Amateur Traveler Podcast

Liczba nagrań: 2044

Poziom: B1-B2 (średniozaawansowany)

Guardian Daily
Guardian Daily

Liczba nagrań: 267

Poziom: B1-B2 (średniozaawansowany)

Personal Growth
Personal Growth

Liczba nagrań: 15

Poziom: B1-B2 (średniozaawansowany)

Stuff Mom Never Told You
Stuff Mom Never Told You

Liczba nagrań: 2750

Poziom: B1-B2 (średniozaawansowany)

Diet Science
Diet Science

Liczba nagrań: 506

Poziom: B1-B2 (średniozaawansowany)

Nature
Nature

Liczba nagrań: 1623

Poziom: B1-B2 (średniozaawansowany)

World News For Children
World News For Children

Liczba nagrań: 22

Poziom: B1-B2 (średniozaawansowany)

Stuff You Should Know
Stuff You Should Know

Liczba nagrań: 3218

Poziom: B1-B2 (średniozaawansowany)

BrainStuff
BrainStuff

Liczba nagrań: 3214

Poziom: B1-B2 (średniozaawansowany)

Manager Tools
Manager Tools

Liczba nagrań: 803

Poziom: B1-B2 (średniozaawansowany)

Filmspotting
Filmspotting

Liczba nagrań: 2663

Poziom: B1-B2 (średniozaawansowany)

QuackCast
QuackCast

Liczba nagrań: 210

Poziom: B1-B2 (średniozaawansowany)

Music Weekly
Music Weekly

Liczba nagrań: 359

Poziom: B1-B2 (średniozaawansowany)

Movies You Should See
Movies You Should See

Liczba nagrań: 24

Poziom: B1-B2 (średniozaawansowany)

The Skeptics' Guide to the Universe
The Skeptics' Guide to the Universe

Liczba nagrań: 1488

Poziom: B1-B2 (średniozaawansowany)

TechStuff
TechStuff

Liczba nagrań: 2925

Poziom: B1-B2 (średniozaawansowany)

Scientific American Podcast
Scientific American Podcast

Liczba nagrań: 316

Poziom: B1-B2 (średniozaawansowany)

60-Second Psych
60-Second Psych

Liczba nagrań: 82

Poziom: B1-B2 (średniozaawansowany)

NewsPod
NewsPod

Liczba nagrań: 2

Poziom: B1-B2 (średniozaawansowany)

60-Second Science
60-Second Science

Liczba nagrań: 1315

Poziom: B1-B2 (średniozaawansowany)

60-Second Earth
60-Second Earth

Liczba nagrań: 181

Poziom: B1-B2 (średniozaawansowany)

Keith and The Girl
Keith and The Girl

Liczba nagrań: 924

Poziom: B1-B2 (średniozaawansowany)

British Council - LearnEnglish - Themes Podcasts
British Council - LearnEnglish - Themes Podcasts

Liczba nagrań: 1

Poziom: B1-B2 (średniozaawansowany)

Business Daily
Business Daily

Liczba nagrań: 751

Poziom: B1-B2 (średniozaawansowany)

A Moment of Science
A Moment of Science

Liczba nagrań: 464

Poziom: B1-B2 (średniozaawansowany)

English as a Second Language Podcast
English as a Second Language Podcast

Liczba nagrań: 26

Poziom: B1-B2 (średniozaawansowany)