Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

Aktualne wydarzenia

Guardian Daily
Guardian Daily

Liczba nagrań: 267

Poziom: B1-B2 (średnio zaawansowany)

World News For Children
World News For Children

Liczba nagrań: 22

Poziom: B1-B2 (średnio zaawansowany)

NewsPod
NewsPod

Liczba nagrań: 2

Poziom: B1-B2 (średnio zaawansowany)