gość (np. w domu, w hotelu)

guest

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

guest = gość (np. w domu, w hotelu)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I have guests coming over tonight. = Dzisiaj wieczorem przychodzą do mnie goście.