ścierać coś z czegoś

wipe something off something, wipe something from something

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor