dojść na szczyt, osiągnąć szczyt

top

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He topped that mountain in two days. = Doszedł na szczyt tej góry w dwa dni.