zbyt

too

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

too = zbyt

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

This soup is too salty. = Ta zupa jest zbyt słona.