na pierwszym planie

in the foreground

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor