wagon towarowy (wagon do przewozu towarów lub zwierząt)

truck, car

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

truck BrE , car AmE = wagon towarowy (wagon do przewozu towarów lub zwierząt)