strażnik, stróż

warden

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

They snuck out when the warden was sleeping. = Oni wykradli się, kiedy strażnik spał.