BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

buldożer, spychacz

bulldozer

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

They brought a bulldozer to bring this house down. = Oni przywieźli buldożer, żeby zniszczyć ten dom.