nabrzeże, keja (miejsce w porcie morskim, gdzie zatrzymują się łodzie)

quay, quai

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

quay , także: quai = nabrzeże, keja (miejsce w porcie morskim, gdzie zatrzymują się łodzie)