ubiór, strój

outfit

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

That outfit suits you fine. = Pasuje ci ten strój.