operować kogoś, operować na kimś

operate on somebody

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor