most zwodzony

drawbridge

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor