BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

zamieniać, wymieniać, podmieniać

replace

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

I replaced my old car with a new one. = Wymieniłem mój stary samochód na nowy.