straż graniczna

border guard

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor