widokówka

picture postcard

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor