zakręt, łuk

bend

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The car went by and disappeared round a bend. = Samochód przejechał i zniknął za zakrętem.