śmiać się z kogoś, wyśmiewać kogoś

laugh at somebody

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

You can't laugh at your classmates. = Nie możesz śmiać się ze swoich kolegów z klasy.