kłamać

tell a lie

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I didn't tell a lie because I'm a truthful person. = Nie skłamałem, bo jestem prawdomówną osobą.