wiadro

bucket

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Then he lowered the bucket into the shallow well and brought it up. = Potem on opuścił wiadro do płytkiej studni i pociągnął do góry.