Bliski Wschód

Middle East

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

Iran is the model for the future of the Middle East. = Iran jest przykładem dla przyszłości Bliskiego Wschodu.