Irak

Iraq

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

His brother fought in Iraq. = Jego brat walczył w Iraku.