za granicą, za granicę

abroad

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

You didn't say you were going abroad. = Nie powiedziałeś, że jedziesz za granicę.